Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 
  • สมาชิกทั้งหมด:20,224 
  • สมาชิกล่าสุด:ilovajob 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
  • บุคคลทั่วไป:52 
  • ทั้งหมด:52 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

สถิติสมาชิก:
 • สมาชิกใหม่วันนี้:
 • 0
 • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
 • 0
 • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 • 1
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 20,223
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • ilovajob

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 52
 • สมาชิก:
 • 52
 • ไม่แสดง:
 • 52
 • ทั้งหมด:
 • 104


   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-812297
   ประวัติโรงเรียน


  2.3  ประวัติของสถานศึกษา  
  ตามที่กรมการปกครอง    
  กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดการศึกษา     จากชั้นประถมศึกษาปีที่  6
   

  เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
  โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  - 3
    ที่โรงเรียนเทศบาล  4    

   (
  อมร  สะเพียรชัยอุทิศโดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช  2521   (ฉบับปรับปรุง  2533)
      เพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ     ให้มีความรู้   คุณธรรม 
  จริยธรรม  สามารถพึ่งตนเองได้   


  สนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม    เศรษฐกิจ       ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต  คณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ    ได้มีมติเมื่อวันที่  กันยายน  พ..  2533 อนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา


  ภาคบังคับเพิ่มอีก  ปี
  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็นต้นมา
  โดยเริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 
  2521  (ฉบับปรับปรุง  2533)         

  ของกรมวิชาการ  และดำเนินการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
  4 ห้องเรียน
  นักเรียนทั้งหมด 180
  คน
    

    

    

    

    

    

    

    

         สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2014-06-09 (3746 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]