ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

  
กิจกรรมโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

ข่าวการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 165082    © 2020, All Rights Reserved