กิจกรรมวันคริสต์มาส

โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวัน Christmas   24 ธันวาคม 2563ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-28

โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 128852    © 2020, All Rights Reserved